Skadefotografen Kolding – fotograf til ar og skader

Lad nu en professionel fotograf til ar og sår skader

Hvis du været udsat for et uheld eller evt vold, så er vores erfaring at forsikringsselskaberne forlanger du skal kontakte en professionel fotograf til at tage fotos af dine sår eller ar m.v.. Så har vi med mere end 8 års erfaring med korrekt brug af lyslægning lavet denne slags skadessager. Foto af personskader – Dokumentation af skade til forsikring eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Den visuelle del af en skade kan have stor indvirkning på udregningen af din méngrad og dermed den erstatning som du får tilkendt fra forsikringsselskabet. 

Skadefotografen kolding– fotograf til ar og skader

Skadefotografen – Fotografering af ar og skader

Kontakt os og hør mere om fotografering af dine ar eller sår enten hjemme hos dig eller hos os.. For at få godkendt denne slags forssikringsskader, kræver forsikringselskaber professionelle billeder af dine ar, sår etc så det korrekte bevismateriale kan fremvises i sagen. (Fotografering af ar og skader)

I de fleste tilfælde skal forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) bruge billeder af skaden, i forbindelse med behandlingen af sagen.

De fleste er velvidende om muligheden for erstatning, hvis man i forbindelse med en ulykke eksempelvis har fået nedsat bevægelighed eller funktionsevne i dele af kroppen, men de færreste ved, at man også kan få erstatning for ar.