Koldinghus – stemningsbilleder

Stemningsbilleder på Koldinghus. Koldinghus er efter gennemrenovering blevet et fantastisk tilløbsstykke for besøgende fra nær og fjern. Mange turister valfarter hvert år til Koldinghus. Brudepar bliver gift i den gamle slotsruin i hjertet af Kolding centrum. Den gamle kirkesal står med sine smukke og rustikke rå vægge i et mix af den gamle historie og den nye renovering. Koldinghus har aldrig været smukkere end da den blev bygget for mange år siden. Det er en fornøjelse, som fotograf i Kolding at få lov til at lave stemningsbilleder på dette historiske sted. Senest har Georg Jensen afholdt en smuk udstilling på slottet.

Koldinghus historien…..

Koldinghus i Kolding blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet og opbygget gennem århundreder, hvor slottet havde mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige forhandlinger.

Det første Koldinghus stod færdigt i 1268

Det første Koldinghus stod færdigt i 1268. Det var opført af Erik Klipping. På grund af borgens beliggenhed i grænsebyen Kolding, var det en vigtig borg i middelalderen, særligt til forsvar af landets grænse. Historikeren og statsmanden Arild Huitfeldt mente derimod, at det var kong Abel, der havde opført borgen som værn imod den danske adel ca. 20 år før Erik Klipping. Denne teori kan ikke understøttes af noget kildemateriale. Slottets ældste navn var Arensborg eller Ørneborg, senere hed det Middelborg, og fra 1451 kendes navnet Koldinghus.

Klippings søn Erik Menved fortsatte arbejdet med slottet

Klippings søn Erik Menved fortsatte arbejdet med slottet, og efter han havde nedkæmpet et bondeoprør på i 1312, pålagde han bønderne at befæste Kolding ved at flytte til byen. I 1320 tvang adelen kong Christoffer 2. til at underskrive en håndfæstning, i følge hvilken størstedelen af de jyske kongeborge skulle nedbrydes, men Koldinghus blev bevaret, da den var uundværlige for rigets værn mod syd.

Under Christian 3.

Omkring 1550 blev den middelalderlige voldgrav rundt om slottet opfyldt. Under Christian 3. og Frederik 2. opførtes bl.a. den sydlige fløj af slottet, og slotte blev gennemgribende renoveret. Efter reformationen opførte Christian 3. det første protestantiske fyrstekapel i Danmark på slottet. Kapellet blev beskadiget ved en brand i 1581 og erstattedes af slotskirken i Kæmpetårnet nogle år senere.

Christian 3. døde på slottet

Christian 3. døde på slottet nytårsdag 1559, og enkedronning Dorothea fik slottet som bolig. Efter hendes død i 1571 kom renæssanceslottet tilbage til kronen. Slottet fik sin karakteristiske profil omkring 1600, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en etage og opførte det såkaldte Kæmpetårn, der hed sådan på grund af de fire statuer af helte dvs. “kæmper” på tårnet: Hannibal, Scipio, Herkules og Hector fra antikken. I dag er kun statuen af Herkules tilbage.

Læs også: